Tapolca és Vidéke Református Társegyházközség
Keresztyén közösség, hitélet, növekedés, lelki egészség, lelkipásztori szolgálat, tanácsadás.

A csillagos közösség

Jézusban egyek vagyunk, hitünk és életünk benne kapcsolódik össze. Közösségünk csillagos közösség, mert Jézus Krisztus tulajdonai vagyunk. Hozzá tartozunk, mint kövek a templom falában. Közösségünk nyitva áll azok számára, akik készek befogadni őt, az Úr Jézus Krisztust!

Hitélet

Istent keressük. Róla tanulunk minden nap igéjében és minden vasárnap az istentiszteleteken. A hit útja ugyanis tanulást igényel. Megismerni azt, aki mindenek Ura és Teremtője, ez a mi célunk. Ezen az úton járunk. Megismerni Istent kalandos út. Segítünk az első lépésektől!

Lelki egészség

Vannak kiemelt idők, nehéz idők, amikor segítségre, támaszra szorulunk. Igéjében és szeretetközösségben gyógyulunk, egymás hite által épülünk. Lelkipásztoraink készek odaállni ebben a gyógyulásban és fejlődésben azok mellé is, akik még nem közösségünk tagjai!

Küldetés

Aktuális

Újbor ünnepén, advent első vasárnapján, november 27-én közös úrvacsorás istentiszteletet tartunk az evangélikus közösséggel, 8:30 órai kezdettel. Ezen a napon külön 11 órai istentiszteletet már nem tartunk.