Lelkipásztori szolgálatok

Keresztelés

Gyermek keresztelés

Örömünnep, ha egy család újabb tagokkal gyarapszik. Isten áldása a szerelem, az ő áldása a gyermek is. Ilyen alkalmakkor a családok Isten előtt megállva hálát adnak.

Bármely felekezetű, vallási hovatartozású szülő kérheti gyermeke református hitben való megkeresztelését. Ez nincs, és nem is lehet feltételhez kötve. Örülünk minden gyermek érkezésének. Jézus parancsát követjük: ” Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké a mennyek országa.”

A keresztség fogadalma felelősséggel jár. Szülőként fogadjuk meg Isten színe előtt, hogy a gyermekünket úgy neveljük, hogy majd felnőve ő maga is hitre jusson. Ez a fogadalom azonban hit nélkül értelmetlen. Ezért kérjük, aki hozzánk érkezik gyermeke megkeresztelésére, a döntése mögött legyen ott a felelősségteljes elhatározás is, hogy a gyermeket hitben kívánják nevelni.

Felnőtt keresztelés

A Szentírásban leginkább felnőttek kereszteléséről olvasunk. A megtérés, hitre jutás következménye a keresztség. Az évszázadok során azonban az egyház a gyermekeket is megkeresztelte a szülők hitében. Ez helyes, és jó dolog.

Ellenben az egyházunk továbbra is gyakorolja a felnőttkeresztség intézményét. Aki még nincs megkeresztelve, nem tartozik az egyház kötelékeibe, de hitre jutott, várjuk szeretettel! Ebben az esetben a keresztséggel együtt történik a hit megvallása is.

Hitünk szerint akit már a keresztségben részeltettek, annak a számára nem kell újra felvennie azt. A keresztyén egyházak együttesen elfogadják egymás keresztségét.

Templomi esküvő

A templomi szertartás feltétele a polgári házasság. Református hagyományunk szerint a templomi szertartás a már polgárilag megkötött házasság megáldása. Kérjük a családokat, párokat, hogy helyszínként mindenképpen református templomot válasszanak. Azért kérjük ezt, mert a házasságkötés méltó helyszíne a templom légköre. Bár Isten mindenütt jelen van, de számunkra a templom jelképezi igazán az ő közelségét. Ezért nem mindegy, hogy milyen helyen történik meg a házasságkötés.

Természetesen, ha a házasulandók nem mindketten református vallásúak, kérhetik az ökumenikus szertartást. Ilyen esetben a házaspár dönthet arról, hogy milyen (keresztyén) templomban szeretnének áldást kérni megkötött frigyükre.

Időpontfoglalás szükséges a megadott elérhetőségeken.

Temetés

Őszinte részvétünkről biztosítjuk a gyászt hordozó szíveket. Az Úr parancsolt egyházának, ez pedig ránk is érvényes: “Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek.”(Ézs 40,1)

Amennyiben hozzátartozója elhunyt, és református rítusú temetést szeretnének, keressenek fel bennünket. Kérjük minden esetben, még a temetés végleges időpontjának meghatározása előtt egyeztessenek időpontot a szolgáló lelkipásztorokkal a megadott elérhetőségeken.

Ha már kész temetési időponttal érkeznek hozzánk, előfordulhat időpontütközés, ezért elnézésüket kérjük.