Templomaink

Tapolcai Protestáns templom

A helyi református és evangélikus gyülekezet közös temploma. Berendezése egyszerre szolgálja a két közösség sajátos arculatát. Az épület Darányi Ignác utca és az Ady Endre utca sarkán helyezkedik el. A Tapolcai Protestáns Templom Szeghalmy Bálint tervei alapján készült el, saját leírása szerint a „magyar [székely, kalotaszegi] népi építészet elemeinek korszerű és egyéni felfogásban való alkalmazásával”. Több alkalommal renoválták az épületet, a második világháborúban a faszerkezetű kupola sérült meg. Legutóbb 2006-ban történt meg a templom teljeskörű felújítása.

Sümegi Protestáns Templom

II. József türelmi rendelete után jelentek meg Sümegen az elsőprotestánsok, akik nagyrészt a Felvidékről érkeztek. Az 1920-as években merült fel a templomépítés gondolata, a Tapolcai közösségek példájára. Az építéshez szükséges telket 1927 tavaszán az akkori községtől kapták a Széchenyi György és a Darnay Kálmán utcák találkozásánál (Széchenyi tér). A kiadásokhoz mindkét gyülekezet azonos összeggel járult hozzá. A templom felszentelésére 1937. szeptember 5-én került sor. A népies és magyaros stíluselemeket tükröző épület tervezője a tapolcai templomhoz hasonlóan, a nagyváradi születésű, akkor Miskolc város főépítésze, Szeghalmy Bálint volt. A templom tornyában ma is megszólaló 100 kg-os harang – Győry Elemér püspök rendeletéből – a balatonfüredi református lelkész-üdülőből került Sümegre 1959-ben.

Taliándörögdi Református Templom

Templomunk 1793-ra épült fel. Eredetileg az evangélikus közösség használta. Késő barokk stílusban épült, az építkezést helyi felajánlások segítették. A templom mellett álló paplak egy másik épületnek a része volt, a mellette lévő épülettel volt egybeépítve. A két épület között ma keskeny rés van, ennek helyén régen egy belső templom állt, erre következtethetünk a paplak külső falára festett falfreskó maradványokból, amik régészek által bizonyítottan belső térre jellemző festmények. Feltételezhető, hogy a Tallián család épületegyütteséhez tartozott. Néprajzi szempontból is műemlék füstös kemencéje, építészeti stílusában mai napig is fellelhetőek a parasztbarokk formák.

Taliándörögd, Művészetek Völgye, Református Udvar

Taliándörögd a Művészetek Völgye egyik települése. A rendezvénysorozatnak gyülekezetünk is aktív részese. Minden évben több ezer látogató jön el hozzánk is, a Református Udvarba. Immár több, mint 20 éve szervez programokat, kiállításokat Egyházunk erre a hétre. Hálával tartozunk az Úrnak azért, hogy az elmúlt húsz évben hűséges szolgálót adott a Völgynek, benne a Taliándörögdi Református Gyülekezetnek, Bölcsföldi András személyében. Ő vezette a Református Udvart annak kezdeteitől egészen 2021-ig.

2022-től az udvar vezetését a Dunántúli Református Egyházkerület megbízottja, Szabóné László Lilla vette át. Ettől az évtől az udvar hivatalos neve “LéleKzet – Református Udvar”.