Ismerj meg minket!

Kik vagyunk mi?

  1. Keresztyének, azaz Krisztushoz tartozók. Azon munkálkodunk, hogy minél többen megismerhessék őt.
  2. Tapolcaiak, sümegiek és taliándörögdiek, meg persze magyarok. Büszkék vagyunk az otthonunkra és mindent megteszünk érte. Büszkék vagyunk nemzetünkre és mindent megteszünk érte.
  3. Reformátusok, azaz Kálvin tanait követők. Csak a Szentírást fogadjuk el hitünk egyetlen mércéjeként. Hisszük és valljuk, hogy az egész Biblia Isten akaratát tolmácsolja felénk, így ma is élő és ható üzenettel bír számunkra. A Szentírás ezért életünk zsinórmértéke.
  4. A Magyar Református Egyház tagjai. Isten számunkra egyházat alapított, hogy abban szolgáljuk Istent. Ennek az egyháznak minden időben Isten céljait kell szolgálnia. Mi ezért a végsőkig harcolunk Krisztus egyházáért, akár külső, akár belső ellenségek ellen kell is megállnunk.

Olvashatsz rólunk bővebben a #Reformátusék blogban.

Mi a mi küldetésünk?

A Szentháromság Isten kiválasztott bennünket. Mi az ő református egyháza vagyunk. Az ő nevében gyűlünk össze hétről hétre. Őt magasztalva teszünk vallást hitünkről. Az ő dicsőségére élünk a sákramentumokkal. Elköteleztük magunkat Isten csodálatos Országa iránt.

Tőle kapott küldetésünknek tekintjük, hogy felkészítsük és kiküldjük tagjainkat az evangélium hirdetésére. Közösségünk kiküldő gyülekezet. Tudjuk, hogy az Úr a mi településünkön is sokaknak kijelenti magát. Szeretnénk eljutni hozzájuk, hogy segítsük őket Isten és az ő Országának megismerésében. Az ő dicsőségére végezzük szolgálatunkat.

• Szeretetteljes közösséget kívánunk alkotni környezetünk áldására.
• Isten elhívottjait szeretnénk gyülekezetünkbe integrálni.
• Arra törekszünk, hogy minél jobban megismerjük a mi Urunkat és az ő kijelentését, hogy felkészülve induljunk bizonyságot tenni Isten Országa megtapasztalt csodáiról.

Mikor tartjuk alkalmainkat?

Tapolcán vasárnaponként 11 órakor.

Sümegen vasárnaponként 9:30-kor.

Taliándörögdön a hónap első és harmadik vasárnapján 14:00-kor.

Miért pont csillag?

Az emberiség történelmében a kezdetektől használtak jelképeket. Őseink is egy-egy szimbólum mellett döntöttek, melyek leginkább kifejezik, kik is voltak ők, kik vagyunk mi. Ilyen a magyar címer, a piros-fehér-zöld trikolor, melyek a nemzetünket határozzák meg, de ilyen jelképek találhatók templomainkon is: csillag, kereszt, kakas stb. Jelképeink kifejezik, hogy kik is vagyunk mi, akik ebben az épületben gyűlünk össze. A “keresztyén” megnevezés görög eredetű szó, ami azt jelenti, hogy “Krisztushoz tartozó”. A felsorolt jelképek is ezt hivatottak kifejezni: “mi Krisztushoz tartozunk”. Vagy akár felszólításként is tekinthető, ahogy a Heidelbergi Kátéban olvassuk:

Miért hívnak téged Krisztusról keresztyénnek? Azért, mert hit által Krisztusnak tagja, és így az Ő felkenetésének részese vagyok avégre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatként neki adjam, s a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután Ővele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam.”

Heidelbergi Káté, 32. KF.

Református templomaink csúcsán csillagot találunk, mely a Betlehemi csillagot mintázza. Ez az égitest állt meg kétezer évvel ezelőtt a jászol felett, ahol Jézus megszületett. A csillag állása a napkeleti bölcseknek mutatta a helyes utat, hogy odatalálhassanak. Templomaink így kiáltják az arra járóknak, hogy ez az a hely, „itt születik meg Isten Fia.” Itt keressétek.

Karácsonyi motívum ez, templomaink csúcsán azonban a jelkép kitágul. Időtlenné válik, minden vasárnap a csillag alá szólítanak a harangok. Aki ide betér, az nem akárhova érkezett! Itt születik meg Isten Fia. Vagy akár másképp is mondhatnánk: “Itt kell megszületnie Isten Fiának!”

Minden vasárnap megérkezünk a Betlehemi csillag alá, a jászolhoz. Minden vasárnap szól az ige, szól a felhívás: te is élj Krisztus szerint! Légy méltó ahhoz, akihez tartozol! Megtiszteltetés a csillag alá érkezni, de felelősség is.

Kik a gyülekezeteink vezetői?

Lelkipásztorok: Kádár Adrienn, Kádár Tamás György

Gondnokok: Éderné Biczó Ibolyka, Lengyel Mária Magdolna, Ruzsa Ferencné Aranka.

Presbiterek:
Tapolcán: Bognárné Balogh Ilona, Bozsoki Lajos, Deutsch Ildikó, Farkas Klára, Mező Sándor, Ambrusné Pakuts Andrea Eszter, Sajtos József, Török Attila.
Sümegen: Lengyel Anikó Judit, Márkus Sándor, Máté Marianna, Németh György, Segesdi Ferenc, Tőtős András.
Taliándörögdön: Kocsord Gyuláné, Vizeli Zoltán, Zsigmond Lászlóné, Zsigmond Béláné Magdolna.

Milyen gyülekezetté szeretnénk válni? Olyanná, ahol papok ülnek a padokban.

Hogyan érhetsz el minket?

Református Lelkészi Hivatal, 8300 Tapolca, Darányi Ignác u. 2.

tapolcairef@gmail.com

paptanfolyam@gmail.com

30/2004810

87/687-150

Tapolcai Protestáns templom

Sümegi Protestáns Templom

Taliándörögdi Református Templom