#1. Dönts Isten mellett!

Isten szava döntésre késztet téged. Nem akarja, hogy bizonytalanságban élj. Egyértelműen kijelentette, hogy őt nem lehet félig követni, benne nem lehet félig-meddig hinni. Isten akarata, hogy dönts és tarts ki a döntésed mellett!

Hiszek, vagy nem hiszek. Ez itt a kérdés.

Igen, hiszek benne. Most mi legyen?

Jó, ha tudod. Két típusú istenség létezik.

Van a kitalált fajta, ami emberi. Ezt a fajta istenséget nem kell követni, neki nincs akarata. Elég, ha csak bajban megyünk hozzá: mint egy lyukas mentőcsónak a hajó oldalán. Le van takarva, sosem használják, de ha süllyed a hajó, hirtelen fontossá lesz. A gond ezzel a fajta istenséggel, hogy csak az ember-fejekben létezik. Nem hall, nem lát, nem tesz semmit, mert igazából nem létezik. Csak kitaláció. A legveszélyesebb ebben az istenkében, hogy nagyon hasonlít a valódira. Könnyen félrevezeti azokat, akik nem járnak jobban utána a dolgoknak. Sok arca, sokféle kitalált formája van, de egyik sem igazi Isten, csak isten(ke). Erről olvashatsz még többet az istenkép nagytakarításban.

Van azonban egy másik típusú istenség is, az élő Isten. Róla a Biblia ír. Nem túl kényelmes vele az élet. Sőt, inkább mondanám állandó küzdelemnek, mint léleknyugtatónak. De ő létezik, nem csak kitaláció. Ezt garantálhatom, mert megtapasztaltam. Neki akarata van. Őt nem lehet akárhogy követni. De azért annyira nem vészes a helyzet, mert “használati utasítást” adott önmagához.

Pontos leírás a jó és rossz, Isten szemében helyes és helytelen megkülönböztetésére. A “használati utasítás” persze csak akkor segít, ha elolvasod. Tudom, a Biblia hosszú és nehéz olvasmány. Vannak azonban benne érthetőbb részek. A könnyebbség kedvéért összeszedtem neked néhány fontos tudnivalót.

Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

Rm 12,1-2

Jézus azt mondta, hogy aki a tanítványa akar lenni, annak őt kell az első helyre tennie. A fontossági sorrendben senki más nem előzheti meg őt. Se a családod, se a munkahelyed, se a barátaid, sőt még te magad sem lehetsz nála fontosabb. Ezt várja tőled Isten. Ez persze nem azt jelenti, hogy a többi dolognak nincs helye az életedben. Sőt, Isten mindent azért adott, hogy boldog légy. A sorrend a lényeg. A te életedben ki az első?

Egy héten hány órát foglalkozol vele, mennyi időt töltesz a társaságában? Segítek: egy hét 168 óra. Ha Istennel minden nap csak 10 percet beszélgetsz (imádkozol vagy Bibliát olvasol), akkor az idődnek kevesebb mint 1%-át töltöd vele. (Több időt töltesz tisztálkodással, mint Istennel.) Mennyire veszed őt komolyan, mennyi időt szánsz rá az életedből?

A fontossági sorrend egyébként a mindennapokban látszik a legjobban. Le lehet mérni az Istennel töltött perceken. A fontossági sorrend könnyen kiszámítható: mennyi időt töltesz el Istennel és mennyit nélküle. Mi az, ami foglalkoztat, mire figyelsz oda és mi kerül a margóra.

Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.

Mt 6,31-33

Ez nem azt jelenti, hogy semmit se tegyünk a Bibliaolvasáson kívül. Sőt, épp ellenkezőleg. Hogy is írja az ige: “Keressétek először Isten országát “. Ez legyen a legfontosabb, vagy úgy is lehet érteni, hogy minden döntésben ez jusson először eszünkbe.

Az is Istennel töltött időnek számít, amikor gondolkozunk az ő dolgain. Egyébként is, ezt jelenti a “keresés” szavunk is. Amikor keresek valamit, például a kulcsomat, először körbenézek, aztán átgondolom, hova tehettem. Így lehet keresni Isten országát is: először olvasni a Bibliát, majd gondolkozni rajta, hogy vajon mire is vonatkozhat. Lehet ezt munka közben, este elalvás előtt, reggeli kávé mellett. Istennel töltött idő az, amikor róla beszélgetünk. Lényegében minden pillanat ide tartozik, amikor az ő akaratát cselekedjük, amikor az ő céljait teljesítjük.

Másodszor: Ha valóban nincs időd Istenre, akkor valamit nagyon rosszul csinálsz. Nem kell hozzá ugyanis kivenni szabadságot, nem kell egész napokat olvasnod. Isten nem kényeskedik, hogy miért teszed le a telefont. Nem kell elhanyagolnod miatta a szeretteidet, vagy ilyesmi. Bibliát olvasni akármikor lehet. A legjobb persze, ha a szeretteiddel együtt olvasod.

Lehet ezt üresjáratokban, akár öt perceket, akár perceket, naponta akárhányszor. Én például azt szoktam csinálni, hogy reggel megjegyzek egy igét és egész nap azon gondolkodom. Elteszem magamnak és többször visszatérek rá. Vannak telefonos appok is erre: értesítésben feldob neked egy-egy igét, hogy átgondold.

Tartsa azt magánál, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni az Urat, az ő Istenét, s hogy megtartsa ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket.

5Móz 17,19

Saját tapasztalatom, hogy munka, vagy vezetés közben a legjobb gondolkodni Isten dolgain, én például ekkor vagyok a legproduktívabb. Az idő tehát nem lehet kifogás. Megoldást könnyen találhatsz, ha akarsz: létezik ezer féle applikáció, letölthetsz hangzó Bibliát, hallgathatsz prédikációkat.

Tedd rendbe az Istenképedet!

Sokan vannak, akik egyáltalán nem foglalkoznak Istennel. Csak élnek, mintha mi sem volna természetesebb. Nem foglalkoznak hit dolgaival, de nem is mondanák magukat ateistáknak. Az igazság az, hogy ha nincs kérdés, válasz sincs. Aki fel sem teszi a kérdést, az követi el a legnagyobb hibát. Lényegében ő is a hitetlenek közé tartozik, üdvösség és Isten-kapcsolat nélkül. Még a meggyőződéses ateisták is jobb helyzetben vannak, mert legalább állást foglaltak. Talán a döntésüket Isten felülírja majd.

Sokan vannak, akik a maguk istenében hisznek, a Bibliát pedig csak egy hasznos könyvnek tartják. A Sátán az ő életükben munkálkodik a legkönnyebben. Úgy van ez, mint a hackereknél, akik általában egy bekapcsolva hagyott, talán rég elfelejtett bővítményen keresztül hackelik meg mások honlapjait. A Sátán számára kiváló terep az olyanok lelke, akik az istenképüket bekapcsolva hagyták, de nem foglalkoznak vele, nem érdekli őket, vagy nem helyezik azt biztos alapokra. Vagy amiről már korábban szó volt, a lyukas mentőcsónak. Hiába ülsz bele a süllyedő hajóból, az sem fog megmenteni.

A Biblia nehéz olvasmány. Kitartás kell hozzá. A Szentírásban ezer és ezer dolgot olvasunk. Minden könyve másról szól. Sokszor még úgy is tűnhet, mintha a szerzők nem értettek volna egyet dolgokban. Félreértés ne essék, a Bibliában nincsenek ellentmondások. Egyszerűen csak mindenki másképp érti meg Istent és másképp magyarázza. Mintha ugyanarról a dologról beszélnének ezerféleképpen. Másképp fogalmaz Pál apostol és másképp olvassuk Jézus szavait. Ez nem azt jelenti, hogy nem értenek egyet. Egyszerűen csak másról írnak, más szemszögből látják.

Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

Mt 7,21

A Szentírás nem tétlenkedésre hív. A hit mindig munkálkodik. Felelősséggel tartozik a szeretteiért, fontosnak tart dolgokat. A hívő embernek vannak álmai, elérendő céljai. Ezek a célok pedig mindig Isten akaratával egyezőek. Ahogy a Talentumok példázatában: az Úr nem mondta meg a szolgáknak, mit kell tenniük. Adott nekik erőforrásokat, hogy használják azokat.

A Biblia megélése ezt jelenti. Használni Istentől kapott erőforrásainkat. A Szentlélek is ott tud jelen lenni, ahol történés van, ahogy az eső is azt a gazdát segíti, akinek gondja van a földjére. Hogy ez mit jelent? Néhány sorral később erről olvashatsz.

Szoktál Bibliát olvasni? Komolyan venni, fontosnak tartani ugyanis csak azt lehet, amit értünk. Ami a miénk, a részünk és amivel egyetértünk. Isten a Bibliában jelentette ki akaratát. Ha valakinek fogalma sincs róla, mit írnak benne, hogyan cselekedhetné Isten akaratát?

A “Tanítványság kezdőszettben” olyan igéket találsz, melyek 100%-ig rád is érvényesek.

A következő lépés: Fejlődj a hitben!

Ha itt jársz és Istent keresed, az sok mindent elárul rólad, mert az igazság az, hogy magunktól sosem keresnénk őt. Ha vágyódunk rá, az jel számunkra, hogy a Szentlélek munkálkodik bennünk. A hitre jutás itt kezdődik el. Megismerni és elfogadni, amit a Biblia tanít, mert az Isten akarata. Lassanként a Szentírás olvasása közben átalakul a gondolkozásmódunk, megtanulunk „Isten szemével látni”, az örökkévalóság távlatából. Aztán felismerve a Biblia igazságát, meglátjuk, hogy „ez az én életemre is vonatkozik”.

Minden keresztyén felekezet a Biblia Istenében hisz. A hit azonban sosem alapulhat kizárólag olvasott igazságokon. Tapasztalatokra is szükség van. A hit mindig egyszerre ismeret és bizalom. Isten ismerete a benne való bizalom nélkül csak vallásosság, mely az életre nincs átformáló hatással. Az Istenben való bizalom ismeret nélkül pedig naivitás: mintha úgy várnánk a buszt, hogy a menetrendet nem néztük meg előtte.

Hitünk ezért saját tapasztalatainkon is alapszik, személyes kapcsolatot jelent Istennel. Aki nem tapasztalta az Úr hatalmát a saját életében, hogyan hihetne benne?

„A hit a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.”

Zsid 11,1

Ezek alapján a hit egyfajta látásmódot jelent, ami természetéből fakadóan fejlődni akar. Isten megismerése jó dolog, boldoggá teszi az embert, ezért mindig többre vágyunk.

Így idővel, amikor már eléggé ismered a Bibliát, Jézus tanítványává válsz. Szeretnék neked segíteni ebben (a képre kattintva a “Gyakori kérdések a hitről” cikkünket találod):

Kattints a képre!

Ne felejtsd el továbbadni ezt a cikket! A legjobb, ha elküldöd valakinek üzenetben! reftapolca.hu/hitre-jutni

Kádár Tamás György