Küldetésünk


A Szentháromság Isten kiválasztott bennünket. Mi az ő református egyháza vagyunk. Az ő nevében gyűlünk össze hétről hétre. Őt magasztalva teszünk vallást hitünkről. Az ő dicsőségére élünk a sákramentumokkal. Elköteleztük magunkat Isten csodálatos Országa iránt.

Tőle kapott küldetésünknek tekintjük, hogy felkészítsük és kiküldjük tagjainkat az evangélium hirdetésére. Közösségünk kiküldő gyülekezet. Tudjuk, hogy az Úr a mi településünkön is sokaknak kijelenti magát. Szeretnénk eljutni hozzájuk, hogy segítsük őket Isten és az ő Országának megismerésében. Az ő dicsőségére végezzük szolgálatunkat.

• Szeretetteljes közösséget kívánunk alkotni környezetünk áldására.

• Isten elhívottjait szeretnénk gyülekezetünkbe integrálni.

• Arra törekszünk, hogy minél jobban megismerjük a mi Urunkat és az ő kijelentését, hogy felkészülve induljunk…

• Bizonyságot tenni Isten Országa megtapasztalt csodáiról.

Presbitériumaink közössége. Tapolca, 2020.08.16.