Kiadványaink nyomtathatók, terjeszthetők!

Feladatunknak és küldetésünknek tartjuk, hogy Isten igéjét, Jézus szabadító evangéliumát hirdessük, hitre és engedelmességre hívjunk. (Rm 1,5)

Félreértések vannak a hit dolgait illetően azóta, hogy ember él a földön, gondoljunk csak arra, hogy magát Jézust is életében szinte mindenki félreértette. Hitünket is sokan megkérdőjelezik, támadják, olykor alaptalanul, máskor mi (keresztyének) adunk okot rá. A félreértés a legfőbb oka annak, hogy szolgálatunk nem eléggé eredményes.

Ha a félreértéseket tisztázzuk, úgy az üzenetünk is könnyebben célhoz érhet. Ma, a tömegmédia és az okos-világ idejében rövid, könnyen érthető, könnyen terjeszthető kiadványokkal szeretnénk minél több lelket Isten követésére szólítani, nem csak a környékünkön. Szívesen vesszük, ha segítik munkánkat!

Kiadványaink letölthetők, nyomtathatók. Kérünk minden keresztyént, református és más felekezetű gyülekezetek vezetőit, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy sokszorosítva ezeket a kiadványokat minél többekhez eljuttatják!

A prospektus-kiadványokat egy A/4-es lapon, “kétoldalasan”, három felé hajtva terjesztjük.

A füzet kiadványokat tűzőgéppel állítjuk össze, A/5-ös kivitelben (füzetnyomtatással).

A szerző és kiadó kérése

Kérjük a kiadványok teljes terjedelmét nyomtassák, hogy a kiadó gyülekezet neve (Tapolca és Vidéke Ref. Tek.) és a szerző neve ne maradjon le. Ha gyülekezeti missziós használatra szeretnék a kiadványokon a saját gyülekezetük nevét és elérhetőségeit feltüntetni, ez is megoldható: erről részletes tájékoztatót a lap alján olvashatnak.

Ha a nyomtatás nem megoldható, szívesen postázzuk is kiadványainkat. Részletes információk a lap alján.

Kiadványok

Legújabb kiadványunk:

Növekedés kisokos
Füzet

Kiadványunkat azoknak ajánljuk, akik készek felelősséget vállalni a magvető szolgálatából.

Mi az Isten országa?
Prospektus

Valami hiányzik minden ember életéből. Hitünk szerint ez a valami, vagy inkább valaki az, aki Egészen Más, de aki mégis olyan közeli. Benne élünk, mozgunk és vagyunk, mégsem érzi mindenki az ő jelenlétét, nem éli át mindenki az ő erejét. Kiadványunk betekintést nyújt Isten világába, már amennyire megismerhető.

Hit
Prospektus

A hit tele van félreértésekkel. A legveszélyesebb ebben, ha valaki nem tud róluk. Jézust félreértették kortársai, majd később a követőit is félreértették. Az egyház maga is üldözte egy időben azokat, akik Istent követték. Miért? Mert Isten világa sokkal hatalmasabb, mint azt mi, emberek képesek lennénk feldolgozni.

Gyógyulás
Füzet

Sebekkel, zúzódásokkal, törött testrésszel a mozgás igen nehéz. Lelkünk is megannyi sérüléssel küzd. Nem csoda hát, hogy olykor túl soknak érezzük a terhet, amit viselünk napról napra. Ha a testünk sérül, az orvostudomány elindíthat a gyógyulás útján. De mi van a lelkünkkel? Arra hol találhatunk gyógyulást, ha zaklattak minket gyermekként, vagy ha bántalmazó kapcsolatban élünk? Nem tünetkezelést, nem fájdalomcsillapítást, abból már volt elég, és nem segített. Nem látszatbékességet és léleknyugtatást, hanem gyógyulást keresünk. Ki segíthet?

Hogyan olvassam?
Füzet

A Biblia nehéz olvasmány. Egy egész világ, benne 66 könyvvel. Hol kezdjem? Láttam egy könyvben egy rövidítést: Jn 3,16. Hogy találom meg a Bibliában? Kétezer évvel ezelőtt írták. Hogyan értsem meg? Tele van számomra idegen kifejezésekkel. Mit jelentenek? Ebben segít kiadványunk.

Mi az, hogy református?
Prospektus

Újraformálók? Mégis mit és miért kell vagy kellett újraformálni? Milyenek a reformátusok, miben mások, mint a római katolikusok, vagy az evangélikusok? Üres falak, ésszerűség, ez nekem való: hogyan tudnék csatlakozni? Miért járjak templomba, ha megy ez otthon is? Nincs időm rá, mi legyen?

Kérdőjelek
Prospektus

Miért hisz bárki is olyan Istenben, akit nem lát, akire nincs bizonyíték? Mi haszna van ennek az egésznek? Isten miért nem lépett közbe, amikor rossz dolog történt velem? Ha Isten tényleg olyan hatalmas, mint mondják, akkor miért nem eredményesebb az egyháza? Ha valaki hisz, miért fél a haláltól? Hogyan álljak ki a hitem mellett? Miért járjak templomba, ha megy ez otthon is? Nincs időm rá, mi legyen?

Gyülekezeti használatra is ajánljuk!

Ha gyülekezeti missziós használatra szeretnék felhasználni kiadványainkat, szívesen módosítom a kiadványokon a gyülekezet nevét, elérhetőségeket, honlapcímet, hogy így segítsem munkájukat!

Küldjék el gyülekezetük nevét, logóját, elérhetőségeit e-mailben a tapolcairef@gmail.com címre, valamint azt, hogy a kiadványok közül melyeket szeretnék használni saját munkájukban! Én visszaküldöm a nyomtatásra kész .pdf fájlokat gyülekezetük használatára készen.

A nyomtatásban is szívesen segítünk. Ebben az esetben a füzeteket 200ft/db, a prospektus-kiadványokat (egy lapos kiadványok) 50ft/db nyomtatási költséggel (a postaköltség megfizetése mellett) postázzuk.

Közösségünk non-profit szolgálatához szívesen vesszük adományaikat is. További információ az adakozás menüben.

Kádár Tamás György

A szerző