Isten fegyverzete

Álljatok meg tehát körülövezve derekatokat igazsággal …

Az igazságszeretet, vagy az igazság öve egyaránt érzelmeket jelent. Kötődjetek az igazsághoz, legyen fontos számotokra. Váljon attitűddé, azaz hogy legyen része személyiségeteknek. Az igazság nem más, mint Isten. Ő maga az igazság. Létével ellentétes minden ármány és homályosság. Tiszta és tökéletes.

Miért fontos, hogy tisztában legyünk az igazsággal? Mert az életben, az emberi mindennapokban semmi sem fekete és fehér. Fontos, hogy tisztában legyünk az igazság jelentőségével. Ha kijelentjük, hogy valaki egymaga hibás úgy, hogy nem járunk utána a részleteknek, azzal magunkat is hazuggá tesszük, még ha mit sem tudunk erről. Ne látszat alapján ítéljetek, hanem keressétek a teljes igazságot.

Szeressétek az igaz ítéletet, mert az Isten céljait szolgálja, és vessetek el mindent, ami igaztlan, homályos és rosszindulatú. Pál szavai óvatosságra is intenek minket. Az öv a nadrágot tartja, hogy az lecsúszva szégyenbe ne hozza viselőjét. Az igazság óvja az ártatlant, hogy ok nélkül ne kelljen pironkodnia. Amíg az elérhető teljes igazságnak birtokában nem vagyunk, ne ítélkezzünk mások felett. Sőt, próbáljuk a közösség véleményét is formálni azáltal, hogy kimondjuk árnyaltabb véleményünket.

… és felöltözve a megigazulás páncéljába …

A megigazulás páncél, melyet a katona az egész harc alatt magán hord. Valami, amit az ember felölt magára, hogy megóvja a sérülésektől. A megigazulás gyakorlatilag látásmódunk árnyalását is jelenti. Egyre inkább látjuk saját bűneinket. Látjuk, hogyan szabadít meg Jézus az óemberünk vétkeitől. Aztán meglátjuk Isten igazságát. A Szentlélek így vezet lassanként az örök élet felé.

… és felsaruzva lábatokat a békesség evangéliumának készségével …

A saru nem jelent mást, mint folyamatos készenlétet. Úgy tudjuk ezt a legkönnyebben megérteni, ha a tűzoltókra gondolunk. Amikor beosztás szerint a tűzoltóságon várakoznak, gyakorlatilag folyamatosan készen kell állniuk a tűzoltásra. Olykor még néhány perc késlekedés is emberéletekbe kerül.

Valahogy így van ez az evangéliumhirdetéssel is. Valahányszor úgy talál minket az élet, hogy képtelenek vagyunk bizonyságot tenni, az egy-egy lélekbe kerül. Mindig készen kell állnunk hitvallást tenni! Ha gyávák vagyunk kiállni ismerőseink elé, ha nem merünk közbeszólni, ha az egyházat gyalázzák, vagy ha istenkáromlást hallunk magunk mellett, mi magunk is káromoljuk Isten nevét. Akkor is késznek kell lennünk a hitvallásra, ha az idő alkalmatlan, ha a hallgatóságnak jól tudjuk a véleményét.

Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok.

Ezekhez a küzdelmekhez ajánlja Pál a hit pajzsát. A pajzs úgymond aktív védelmi fegyver. Ha nyíl közelít, eltartjuk magunktól, hogy a pajzsot átlyukasztva el ne találjon minket a nyílvessző. Ha kardcsapás közelít, a pajzsot a testünk mellett tartjuk, hogy a vágás ne érje el testrészünket. A hit, mint pajzs, tetszés szerint használható. Nem az eredménye valaminek, hanem inkább a kezdete. A hitből kell fakadnia a cselekedeteknek, hogy azzal, mint aktív védőfegyverrel, hatástalaníthassuk a záporozó nyilakat. Ha a szégyen és a fájdalmak olykor képtelenné tesznek is minket a hitvallásra, az életünknek továbbra is Jézust kell hirdetnie. Házunk rendezettségétől és életünk lelkesedésétől kezdve a felebaráti szeretetig hitünknek meg kell látszania rajtunk.

Vegyétek fel az üdvösség sisakját…

Minden közül a sisak a leghaszontalanabbnak tűnő tárgy, már amíg a fejünk felé nem közelít egy nyílvessző. Amíg minden a normál kerékvágás szerint történik, a sisak csupán dísztárgy. Így vagyunk mi az üdvösséggel. Amíg nem szembesülünk a halál közeledtével, addig az üdvösség sokadrangú marad. De ez az ígéret nem maradhat a háttérben. Az örök élet reménysége adhat egyedül célt az életünknek. Ne tévesszük hát szem elől a célt, mely az Isten országa!

… és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A kard, a Szentírás támadó fegyver, melynek célpontja a gonosz. Ez az egyetlen fegyver a hívő ember kezében. Véleményünk formálható, tapasztalataink hiányosak, ezért elengedhetetlen, hogy tudjuk: a Szentírás az egyetlen hathatós fegyverünk.

Bibliaóra, 2021.05.04.

KTGy

Írj nekünk! Messengerben, vagy emailen: tapolcairef@gmail.com.

Related Posts

4.842 Comments