Miért jó reformátusnak lenni?

Egyszerű, őszinte ember vagyok, egyszerű elvárásokkal. Szeretem, ha beszélgetőtársam egyenes velem. Mondja ki kerek-perec, amit szeretne velem közölni. Ne kerteljen, bízza rám, hogy mondandóját hogyan kezeljem. Szeretem, ha valaki a hitét nem olcsó „kegyeskedésbe” rejti, hanem azt a valóságban éli meg. Nem vagyok egy bonyolult ember, felmenőim sem voltak azok. Anyai nagyapámról hallottam egykori gyülekezeti tagjától, akit egyébként ő keresztelt-konfirmált-esketett, hogy nagyapámnál őszintébb embert ő még nem látott.

Miért jó reformátusnak lenni? Hát ezért. Persze az őszinteséget, az egyenességet nem sajátítom ki, nem is tehetem. Mert Jézus Krisztusnál egyenesebb embert nem ismerek. A keresztyénség pedig az ő temploma, mindannyian az ő menyasszonyai vagyunk. Meg hát ott van Pilinszky, a maga egyszerű, de annál bonyolultabb katolikusságával. Mégis, azt gondolom, hogy azért jó reformátusnak lenni, mert a mi fajtánk nem kertel. Nem véletlen, hogy „nyakas kálvinista” bélyeget kaptunk az évszázadok során. Mert a „nyakas ember” kimondja, ha valami nem tetszik. Nem tágít, mert ő hű önmagához. Mert a templomaink nem akarják elhitetni velünk, hogy az egyháznak hatalma van. Nem, sőt üres falakkal hirdeti, hogy „nincs más Úr, csak a mi Istenünk”.

Persze én is, mint sokan mások, azért lettem református, mert gyermekkoromban erre a hitre kereszteltek. De örülök, hogy nem más vallású lettem. Értem, sőt megértem Pilinszkyt, mert valóban van valami különleges a tabernákulum csodájában. A Szentek Szentjében. A jelenlétben. Hála legyen az Úrnak, hogy református hitemmel megérthetem a katolikus rítus csodáit. Mégis, igazán a református hitet érzem magaménak, mert egyszerű ember vagyok, kevés csodával.

KTGy, 2020.08.20.

Pilinszky János – Különbség

Egy százlábú s egy flamingó között, villanyszék és nászágy között, egy pórus krátere meg egy tündöklő homlok ragyogása közt: semmi különbség. Különbség csak egy van, ha azt mondják: “én jó vagyok”, vagy – ami ritka – azt mondják: “te jó vagy”, de ez is olyan különbség csupán, amire Isten azt mondja magában: mindkettő ugyanaz.

Related Posts

32.384 Comments